Q8

Jako główny dostawca paliw w Beneluksie, Kuwait Petroleum bezustannie dąży do doskonałości poprzez prowadzenie badań i wprowadzanie innowacji mających na celu polepszenie procesu dystrybucji logistycznej. „Przemysł paliwowy ulega bezustannym zmianom”, mówi analityk dystrybucji Kuweit dla Beneluxu. „Minimalizacja kosztów dystrybucji logistycznej jest kluczowa dla utrzymania naszej wiodącej pozycji.”