RKA Petroleum

RKA Petroleum Companies Inc. wybrało rozwiązania ORTEC do prognozowania popytu (ORTEC Stock Replenishment) i wyznaczania tras pojazdów (ORTEC Route Scheduling). Połączone rozwiązania zapewnią RKA Petroleum Companies znaczące oszczędności kosztów i czasu poprzez optymalizację sprzedaży i operacji dystrybucyjnych.

Wyzwania

RKA Petroleum zmaga się z wieloma wyzwaniami i ograniczeniami, włączając do nich rosnące ceny paliwa, restrykcyjne prawodawstwo, silną konkurencję i zwiększone zapotrzebowania klientów. Narzędzia, które poprawiają wykorzystanie floty i poziom usług RKA, równocześnie pomagają w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami i optymalizują w ramach tych ograniczeń, stają się coraz ważniejsze.

Rozwiązanie

  • ORTEC Route Scheduling
  • ORTEC Stock Replenishment