Toll Group

Z dochodami przekraczającymi 8,5 miliarda dolarów australijskich rocznie, Toll jest największym dostawcą usług logistycznych w Australii i Azji. Poczynając od roku 1888, Toll rozwijało się organicznie oraz poprzez przejęcia. Jego liczne działy obsługują różne modalności logistyczne oraz specjalnych klientów, poczynając od usług oceanicznych przez intermodalne czy spedycję międzynarodowego frachtu, po usługi LTL (ładunki częściowe) i usługi priorytetowych paczek.

Wyzwanie

Toll NQX i Toll Express skupiają się na generalnym frachcie LTL i oferują usługi tysiącom przedsiębiorstw w Australii, obsługując setki tysięcy różnych lokalizacji. Toll NQX i Express działa poprzez magazyny w większości miast i sieć transportu liniowego pomiędzy nimi. ORTEC został zaangażowany do pomocy w zwiększeniu wydajności operacji odbiorów i dostaw (PUD – Pickup and Delivery) do magazynów oraz zastąpienia istniejącego systemu alokacji używanego przez planistów. Operacje PUD są bardzo dynamiczne ze względu na dodawane w trakcie dnia nowe zamówienia odbiorów.

Rozwiązanie

  • Rozwiązanie ORTEC Routing and Dispatch, ściśle połączone z Toll Works (systemem zarządzania frachtem Toll), zoptymalizowało planowanie PUD dla magazynów. Rozwiązanie mobilności Toll jest stosowane do wspierania dynamicznej natury operacji wysyłkowych
  • Optymalizacja ORTEC tworzy wydajne trasy przed rozpoczęciem dnia, a ponieważ w jego trakcie dodawane są nowe zamówienia, związane z nimi trasy są ponownie optymalizowane
  • Ścisła integracja z rozwiązaniem mobilnym pozwala ORTEC Routing and Dispatch przeplanowywać trasy na podstawie wydarzeń w terenie, takich jak niezrealizowane odbiory/dostawy, doraźne odbiory, czy inne opóźnienia operacyjne
  • ORTEC Routing and Dispatch jest również systemem rejestrującym dokumenty transportowe oraz arkusze pracy kierowców. W trakcie dnia system tworzy również estymację wolumenu dla wieczornego transportu liniowego.