Westfriesgasthuis

Westfriesgasthuis, regionalny szpital ogólny w Hoorn, hrabstwie Północnej Holandii, posiada 506 łóżek i obsługuje blisko 258 000 wizyt poliklinicznych w 26 różnych specjalnościach/dziedzinach medycznych.

Wyzwania

Znalezienie rozwiązania do harmonogramowania grafików wszystkich pracowników, zarówno tych zajmujących się opieką zdrowotną jak i tych, którzy nie zajmują się nią bezpośrednio. ORTEC został wybrany ze względu na swoje kompletne rozwiązanie dla szpitali oraz swoją pozycję na rynku opieki zdrowotnej. ORTEC Workforce Scheduling było już używane przez wiele szpitali, a funkcjonalności wielu jego modułów, na przykład Flexpool – pracownicy rezerwowi, były poszukiwane. Zaletą był także sposób, w jaki ORTEC wdraża Workforce Scheduling oraz wiedza jego konsultantów.

Rozwiązanie

Po podstawowym wdrożeniu ORTEC Workforce Scheduling, Westfriesgasthuis mogło harmonogramować swoje grafiki i łączyć się z Beaufort, importując dane pracowników i eksportując dane grafików używane w procesie wypłaty wynagrodzeń. W niektórych departamentach, obok harmonogramowania dostępności pracownika, pracowano również z przypisywaniem zleceń pracy jako drugim etapem planowania.

Wstępne wdrożenie

  • Interfejs z Beaufort, import danych pracowników i eksport wynagrodzeń
  • ORTEC Workforce Scheduling – Flexpool oraz Employee Self Service
  • ORTEC Workfrce Scheduling – Schedule optimizer oraz job assignment

Po wdrożeniu

  • Wymiana zmian pracy
  • ORTEC Workforce Scheduling – Businnes Intelligence
  • ORTEC Workforce Scheduling – Self Scheduling

W przeciągu kilku ostatnich lat Westfriesgasthuis poświęciło czas i wysiłek na harmonogramowanie pielęgniarek w szczupły sposób zgodnie z wymaganiami opieki (około 80%). W celu zapewnienia danych wspierających podejmowanie decyzji dotyczących zapełniania zapotrzebowania pomiędzy 80%-100% przez pracowników rezerwowych, Westfriesgasthuis korzysta z analityki biznesowej/paneli itp. Nabory na pracowników rezerwowych są umieszczane w Internecie poprzez moduły ORTEC Workforce Shceduling – Flexpool i Shiftbidding. W domu pracownicy (rezerwowi) mogą licytować oferowane zmiany.

Wszystko odbywa się niemal automatycznie z ORTEC Workforce Shceduling – Flexpool”
Westfriesgasthuis