Zuyderland

Zuyderland, szpital ogólny w Sittard-Geleen, w prowincji Limburg, w Holandii, zatrudnia ponad 4,500 pracowników i składa się z różnych oddziałów szpitalnych: opieki zdrowia psychicznego, rekonwalescencji, pielęgniarstwa, opieki i pomocy domowej oraz opieki nad młodzieżą.


Wyzwania


Harmonogramowanie w ramach rocznego systemu godzin, pozwalające uzyskać kontrolę nad zatrudnieniem personelu w odniesieniu do świadczonej opieki nad pacjentem. Oczekiwaliśmy, że system zredukuje przekroczenia budżetu przeznaczonego na personel.

Rozwiązanie

ORTEC Workforce Scheduling

Wstępne wdrożenie

ORTEC Workforce Scheduling (Harmony), Employee Self-Service (WebAccess)

Po wdrożeniu

Po udanym wdrożeniu ORTEC Workforce Scheduling, liczba modułów była rozszerzana na przestrzeni lat. W 2012 i 2013 roku, liczba planowanych pracowników wzrosła o 2,000, kiedy to sektor Zuyderlan VenV rozpoczął pracę w ORTEC Workforce Scheduling. Pod względem poziomu organizacji, struktura została ułożona w taki sam sposób jak w szpitalu.

W 2013 roku skupiono się na wdrożeniu modułu BI oraz optymalizacji interfejsu z SAP.

W 2015 roku nastąpiła fuzja z innym klientem ORTEC, która również przyniosła ze sobą kilka wyzwań.

Osiągnięte do tej pory rezultaty to:

  • Obecnie 6 planistów wykonuje tę samą pracę co 85, w poprzedniej sytuacji
  • Planiści generują grafiki zmian o 50% szybciej
  • Koszt wynikający z nadmiarowego planowania pracowników obniżył się o średnią 2,5%
  • Wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych ograniczyło liczbę występujących błędów i przyczyniło się do szybszego transferu danych
  • Pracownicy w większym stopniu lubią swoją pracę - dzięki przejrzystości nowego procesu harmonogramowania, dostępności grafiku online, oraz możliwości porównania przepracowanych godzin z odcinkami wypłaty.
ORTEC Workforce Scheduling allows us to save up to 50% on workforce scheduling"
Zuyderland