Operation Research

ORTEC i Badania Operacyjne

Dyscyplina Badań Operacyjnych zrewolucjonizowała ludzi, biznes i społeczeństwo pod wieloma względami. Przez dziesięciolecia udowadniano, że jest najlepszą metodą radzenia sobie ze złożonością każdego środowiska ekonomicznego. Umożliwia firmom tworzenie stabilnych, opartych na faktach strategii, jednoczesne zyskiwanie sprawności oraz tworzenie możliwości przyszłego pozycjonowania.
 
ORTEC = Operations Research Technology (Technologia Badań Operacyjnych)
 
ORTEC zatrudnia grupę profesjonalistów o solidnym wykształceniu i doświadczeniu w opisowej, diagnostycznej, prognostycznej i normatywnej analityce.
 
Ponadto, setki profesjonalistów w ORTEC posiadają stopień magistra w odpowiednich dziedzinach analityki, w większości w badaniach operacyjnych. Nasi magistrowie współpracują z niektórymi z najbardziej poważanych uniwersytetów i instytucji badawczych na świecie, dając ORTEC znaczącą przewagę konkurencyjną. Nasza pozycja w czołówce badań nowych rozwiązań pozwala nam stosować innowacyjne technologie w naszych produktach. Tym samym we współpracy z naszymi klientami umożliwia nam rozwiązywanie najbardziej złożonych wyzwań biznesowych na świecie.

Profesorowie 

Prof. dr Gerrit T. Timmer współzałożył ORTEC i napisał swoją rozprawę doktorską pod tytułem “Global Optimization: A stochastic Approach” na Erasmus University w Rotterdamie. Jest profesorem katedry ekonometrii biznesowej na VU University, członkiem Innovation Commission of the Mathematics Platform of the Netherlands (PWN), członkiem Deltaplan Mathematics Commission oraz byłym Prezydentem Netherlands Society for Statistics and Operations Research (VVS-OR).

Prof. dr Goos Kant jest profesorem katedry optymalizacji logistycznej na Tilburg University. Napisał swoją rozprawę doktorską pod tytułem “Algorithms for Drawing Planar Graphs” na University of Utrecht. W 2007 roku wspólnie z Coca-Cola został finalistą prestiżowej nagrody Franz Edelman Award. Jest współautorem książki “The New World of Planning”. W ORTEC jest partnerem, członkiem rady nadzorczej oraz posiadaczem tytułu Head of Industry.

Prof. dr Joaquim Gromicho napisał swoją dysertację doktorską pod tytułem “Quasi-convex Optimization and Location Theory” na Erasmus University Rotterdam. Jest honorowym profesorem optymalizacji stosowanej w badaniach operacyjnych na VU University oraz redaktorem naczelnym STAtOR - periodycznego magazynu holenderskiego stowarzyszenia statystyki i badań operacyjnych. W ORTEC jest Dyrektorem ds. Naukowych. 

Doktorzy

Dr Daan Ament współzałożył ORTEC a swoją dysertację doktorską “Econometrics and Quantitative Economics” napisał na Erasmus University Rotterdam. W ORTEC przewodzi w kilku obszarach wymagających modelowania złożonych sytuacji biznesowych. 

Dr Theodore Athanasopoulos napisał swoją dysertację doktorską zatytułowaną “The Multi-Period Vehicle Routing Problem and its Applications” na University of the Aegean, w ORTEC jest architektem rozwiązań zaawansowanych systemów planowania.

Dr inż. Ronald Buitenhek napisał swoją dysertację doktorską “Performance Analysis of Dual Resource Manufacturing Systems” na University of Twente. W ORTEC jego ekspertyza analityki normatywnej dotyczy dziedzin optymalizacji łańcucha dostaw i planowania przepustowości. 

Dr Steven van Dijk napisał swoją rozprawę doktorską “Genetic Algorithms for Solving Combinatorial Optimization Problems in Map Labeling” na University of Utrecht. W ORTEC zarządza działem badań i rozwoju technologii.

Dr Jawad Elomari napisał swoją dysertację doktorską “Efficient methods to tune algorithm parameters” na University of Warwick. W ORTEC pracuje nad projektem finansowanym przez Unię Europejską “The Mixed Integer Nonlinear Programming Initial Training Network (MINO-ITN)“, jest to międzynarodowa współpraca pomiędzy 11 uniwersytetami i 3 firmami. 

Dr Laurenz Eveleens napisał swoją rozprawę doktorską zatytułowaną “IT Forecast Quality in Measure and Number” na VU University. W ORTEC jest odpowiedzialny za liczne projekty zaawansowanej analityki mające na celu wydobywanie informacji z danych sportowych, miedzy innymi z materiałów wideo. 

Dr inż. Noud Gademann napisał swoją rozprawę doktorską “Linear Optimization in Random Polynomial Time” na University of Twente i jest badaczem na Eindhoven University of Technology. W ORTEC jest starszym konsultantem logistycznym. 

Dr inż. Sameh Haneyah napisał swoją rozprawę doktorską “Generic Planning and Control of Automated Material Handling Systems” na University of Twente. W ORTEC specjalizuje się w optymalizacji algorytmicznej bogatych i złożonych modeli wyznaczania tras pojazdów i modeli intermodalnych.

Dr. Jelke van Hoorn  napisał swoją rozprawę doktorską “Dynamic Programming for Routing and Scheduling. Optimizing Sequences of Decisions” na VU University w Amsterdamie pod kierownictwem naukowym profesorów Gerrita Timmera i Joaquima Gromicho. W ORTEC jest starszym inżynierem OR.

Dr. Caroline Jagtenberg napisała pracę doktorską pod tytułem "Skuteczność i uczciwość w planowaniu karetek pogotowia" w CWI. Tymczasem pracowała w ORTEC jako inżynier ds. LUB w dziedzinie planowania siły roboczej. Obecnie jest konsultantką OR zajmującą się problematyką logistyczną.

Dr inż. Leendert Kok
napisał swoją rozprawę doktorską “Congestion Avoidance and Break Scheduling within Vehicle Routing” na University of Twente w bliskiej współpracy z ORTEC. W ORTEC przewodzi zespołowi ekspertów stosowanej optymalizacji i uczestniczy w projektach badawczych kilku uniwersytetów. Jest doradcą VU University do spraw programu nauczania.

Dr inż. George Ninikas napisał swoją dysertację doktorską na University of the Aegean zatytułowaną “Solving the Dynamic Vehicle Routing Problem with Mixed Backhauls through Re-Optimization” będąc starszym konsultantem do spraw logistyki i łańcucha dostaw w ORTEC.

Dr inż. Ard Overkamp napisał swoją rozprawę doktorską “Control of Discrete Event Systems” w Dutch research institute for mathematics and computer science, CWI. W ORTEC jest starszym architektem złożonej optymalizacji i systemów wspierających decyzje. 

Dr inż. Gerhard Post napisał swoją dysertację doktorską “KP Hierarchies and Reductions. Algebraic and Geometric Aspects”. Jest adiunktem w departamencie matematyki stosowanej na University of Twente, gdzie skupia się na badaniach optymalizacji dyskretnej. W ORTEC zapoczątkował badania w kilku obszarach, m.in. transporcie, budowaniu załadunku, obsadzie etatów i układaniu grafików pracy. 

Dr inż. Maarten Soomer napisał swoją dysertację doktorską “Airport Runway Operations Scheduling Using Airline Preferences” na VU University, w ORTEC jest starszym konsultantem analityki marketingowej. Maarten często jest gościnnym wykładowcą zarządzania dochodami i analityki marketingowej na kilku uniwersytetach, a także autorem różnych artykułów na temat zarządzania dochodami. Jest również współzałożycielem Dutch Pricing & Revenue Management Network Prema.

Dr inż. Judith Spitter napisała swoją dysertację doktorską “Rolling Schedule Approaches for Supply Chain Operations Planning” na Eindhoven University of Technology. W ORTEC jest specjalistką ds. optymalizacji wyznaczania tras.

Dr Bertus Talsma napisał swoją dysertację doktorską “Performance Analysis in Elite Sports. Statistical Comparison, Development, Ranking, and Selection in Speed Skating and Soccer” na University of Groningen. W ORTEC specjalizuje się w analityce sportowej. 

Dr inż. Huib Trommel napisał swoją rozprawę doktorską “Theoretical Graph Theory” na University of Twente, w ORTEC odpowiada za spójność i jakość danych wykorzystywanych do wydajnego wyliczania optymalnych tras w bardzo szczegółowych sieciach.

Dr Bart Veltman napisał swoją rozprawę doktorską “Multiprocessor Scheduling with Communication Delays” w Dutch research institute for mathematics and computer science, CWI. Jest stowarzyszony z CHOIR - Center for Healthcare Operations Improvement & Research, University of Twente gdzie skupia się na badaniach optymalizacji planowania i harmonogramowania siły roboczej. W ORTEC specjalizuje się w analityce sektora opieki zdrowotnej.

Dr Egbert van der Veen napisał swoją rozprawę doktorską “Personnel Preferences in Personnel Planning and Scheduling” na University of Twente jednocześnie pracując w ORTEC w powiązanych obszarach. W ORTEC jest konsultantem ds. globalnego rozwoju biznesu, specjalizuje się w przedsprzedaży i konsultacji w obszarach planowania i harmonogramowania siły roboczej.

Certified Analytics Professional 

Stefan Schuurman jest certyfikowanym profesjonalnym analitykiem (Certified Analytics Professional - CAP) i ma tytuł magistra ekonometrii i badań operacyjnych. Specjalizuje się w analityce i projektowaniu złożonych optymalizacji oraz systemów wspierających decyzje. W ORTEC Consulting Group, skupia się na branży kolejowej.

Henny Holtman
jest w ORTEC certyfikowanym przez CAP konsultantem technicznym, który otrzymał tytuł magistra ekonometrii, badań operacyjnych oraz matematyki ubezpieczeniowej na University of Groningen z wyróżnieniem ‘cum laude’. W ORTEC specjalizuje się w modelowaniu i symulacji problemów przepływu sieci wywoływanych obciążeniem. 

Doktoranci

Ineke Meuffels
otrzymała tytuł magistra ekonometrii i badań operacyjnych na Tilburg University. Ineke obecnie pracuje dla ORTEC Consulting Group, jednocześnie kontynuując studia doktoranckie w przedmiocie “The Design of Road and Air Networks for Express Service Providers Express” na Tilburg University.

Iris van Beuzekom jest doktorantką badającą Inteligentne Systemy Energetyczne na Eindhoven University of Technology.

Aktywna współpraca

Prof inż. Olli Bräysy jest profesorem katedry logistyki na University of Jyväskylä (Finland). Jego głównym przedmiotem zainteresowań jest wydajne modelowanie i metodologie rozwiązań dla stanowiących wyzwanie problemów optymalizacji logistyki. W swojej karierze Dr. Bräysy stworzył wiele nagradzanych algorytmów optymalizacyjnych. Jest oficjalnym współpracownikiem ORTEC.

Prof inż. Hein Fleuren napisał swoją dysertację doktorską na temat Vehicle routing and Scheduling na University of Twente. Od 2000 roku jest profesorem katedry stosowanych badań operacyjnych na University of Tilburg. W 2012 roku kierował zespołem, który otrzymał INFORMS Franz Edelman Award za pracę zatytułowaną “Supply Chain-Wide Optimization at TNT Express”.

Prof inż. Erwin Hans napisał swoją dysertację doktorską na temat Resource Loading by Branch-and-Price Techniques na University of Twente gdzie jest profesorem zarządzania operacyjnego w sektorze opieki zdrowotnej.

Filmy Badania Operacyjne