Education

ORTEC i Edukacja

Wraz z rozwojem ORTEC na całym świecie, coraz więcej nowych kandydatów dołącza do naszego zespołu doskonale wykształconych i doświadczonych pracowników. ORTEC szczyci się faktem zatrudniania najzdolniejszych matematyków i inżynierów. Czujemy się uprzywilejowani wspierając edukację następnych pokoleń studentów matematyki i inżynierii.
 
Partnerstwo z uniwersytetami
 
ORTEC organizuje coroczne kursy biznesowe mające na celu stawianie wyzwań przed absolwentami w rzeczywistych, biznesowych warunkach. Wielu ekspertów ORTEC wyższego szczebla jest stowarzyszonych z wysoce innowacyjnymi i najlepiej funkcjonującymi uniwersytetami, na których uczą badań operacyjnych i matematyki, a także prowadzą starszych studentów w ich projektach dyplomowych. Ponadto ORTEC jest partnerem projektów mających za zadanie zaprojektowanie nowych modeli biznesowych poprzez intensywną współpracę pomiędzy badaniami, branżą i rządem. Przykładem takiej współpracy jest projekt “Designing sustainable last mile delivery services in online retailing” prowadzonego przez Erasmus University w Rotterdamie oraz “Managing Cash Supply Chains” prowadzonego przez VU University w Amsterdamie.
 
Badania doktoranckie
 
Wielu pracowników szczebla kierowniczego w ORTEC jest w trakcie prowadzenia (lub już je zakończyła) swoich doktoranckich projektów badawczych, często we współpracy z instytucjami takimi jak CWI (Center for Mathematics and Computer Science), CHOIR (Center for Healthcare Operations Improvement & Research) czy Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics), oraz/lub z innowacyjnymi klientami jak TNT i Coca Cola.

Olimpiada matematyczna

ORTEC jest również dumny z bycia  sponsorem Holenderskiej oraz Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej - corocznych konkursów matematycznych dla uczniów liceów.