Humanity

ORTEC i program Humanity

ORTEC jest szczerze oddany wspieraniu organizacji humanitarnych i dostarcza zasoby, wiedzę oraz własne doświadczenie, aby optymalizować logistykę sieci zaopatrzeniowej.
 
North Star Alliance

Naszym najważniejszym partnerem programu Humanity jest North Star Alliance – organizacja, która dostarcza zdrowie w „Niebieskich Pudełkach” do trudno dostępnych miejsc w Afryce. Używają przerobionych (pomalowanych na niebiesko), kontenerów zwanych również Roadside Wellness Centers jako domowych klinik, które prowadzą publiczne programy zdrowia dla ludzi o zwiększonym ryzyku zachorowań, takich jak kierowcy ciężarówek i pracownicy sektora usług seksualnych, oraz zapewniają podstawową opiekę zdrowotną społecznościom o ograniczonym lub zerowym dostępie do usług medycznych.

Po udanym stworzeniu systemu rejestracji pacjenta, ORTEC dostarczył również aplikację, która pomaga North Star Alliance określać optymalną lokalizację i liczbę pracowników sieci RWC. Nowe rozwiązanie POLARIS (Program for Optimizing the Long-term Achievements of the Roadside Wellness Centres Investment Strategy) zostało stworzone we współpracy z Paragon Decision Technlology, wykorzystując ich matematyczną platformę optymalizacyjną AIMMS.

Według Luka Disneya, dyrektora wykonawczego North Star Alliance: „Poprzez POLARIS, ORTEC stworzył innowacyjną aplikację, która pomaga określić optymalną lokalizację dla każdego North Star RWC, bez potrzeby inwestowania dużej ilości czasu i pieniędzy w badania oraz analizę danych. W naszej współpracy z ORTEC zawsze poszukujemy sposobów – a w tym przypadku miejsc – które w jak najlepszy sposób będą służyć kierowcom pojazdów ciężarowych i otaczającym społecznościom.”

North Star Alliance jest wspierane przez sześciu kluczowych partnerów włączając w to International Transport Workers’ Federation, ORTEC, PharmAccess Foundation, TNT, UNAIDS i World Food Programme a także przez ponad 60 strategicznych i lokalnych partnerów.