Environment

ORTEC i Środowisko

Jądrem naszej pracy jest optymalizacja świata naszych klientów, a redukcja ich oddziaływania na środowisko jest naszym największym wkładem w jej ochronę. Mimo to, nadal optymalizujemy swoje własne zużycie energii i materiałów.

Kontrola i wpływ na oddziaływanie na środowisko

Optymalizujemy złożone procesy biznesowe poprzez umożliwianie lepszego podejmowania decyzji i zwiększanie kontroli, którą nasi klienci mają nad swoimi operacjami. To z kolei zwiększa wydajność, ogranicza koszty i umożliwia pozytywne kształtowanie własnego oddziaływania na środowisko. Dlatego też nasi klienci mogą ograniczać swoje zużycie energii, materiałów i wody, konsekwentnie redukować emisję gazów wywołujących efekt cieplarniany (np., CO2, CH4, N20, itd.) oraz inne szkodliwe środowisku emisje, na przykład emisję NOx, SOx oraz drobnych pyłów, co znacząco zwiększa jakość powietrza.

Chociaż nasz globalny wpływ na ekorozwój jest najbardziej znaczący poprzez rezultaty, które dostarczamy naszym klientom, optymalizujemy również naszą własną działalność.

 …w naszym własnym środowisku

W 2014 roku przenieśliśmy siedzibę główną ORTEC do budynku biurowego, który został wyremontowany w sposób gwarantujący otrzymanie najwyższych możliwych certyfikatów energetycznych. To rozwiązanie znacząco zredukowało ilość energii zużywanej w naszym biurze i zapewniło lepszy dojazd środkami komunikacji publicznej ograniczając zagrożenie korkami ulicznymi. Dodatkowo, zapewniliśmy elektryczne stacje ładujące, aby promować (hybrydowe) elektroniczne samochody pośród naszych pracowników i móc zapewniać usługę ładowania naszym klientom, którzy już ich używają. Przejście na elastyczne stanowiska pracy oraz instalacja technologii telekonferencyjnych umożliwiła lepszą współpracę pomiędzy departamentami oraz międzynarodowymi biurami, jednocześnie zmniejszając liczbę podróży i związanych z nimi emisji. 

Bezustanna optymalizacja

W przyszłości, oprócz nieustającej optymalizacji świata wszystkich klientów ORTEC, będziemy kontynuowali optymalizację naszego własnego środowiska. Zainspirowani podejściem Ecovadis, zaczniemy analizować i polepszać równowagę naszych własnych dostawców. Dodatkowo, chcemy jeszcze bardziej redukować zużycie energii i materiałów, zwiększyć użycie odnawialnych źródeł energii oraz recyklingu.