Optymalizacja personelu

Ułożenie idealnego grafiku pracy jest nie lada wyzwaniem. Nie polega ono tylko na wyborze pracownika o właściwych umiejętnościach, ale również na uwzględnieniu jego preferencji i regulacji prawa pracy. Rozwiązania Siła robocza optymalizują cały proces zarządzania personelem, prognozując dane do codziennego planowania i ewaluacji, angażując pracowników przez prostą, a jednocześnie kompleksową aplikację. Zapewniamy różnorodne możliwości dla scenariuszy „co-jeżeli” (what-if scenarios), dostosowujące się do zmian z ostatniej chwili i decyzji merytorycznych dotyczących złożonych procesów obsady wszelkiego rodzaju stanowisk, przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami zatrudnienia. Wynik: optymalne planowanie zasobów. O każdej porze, w każdym ze scenariuszy.  

Wybór naszych klientów

 • UMCG
 • Bobbejaanland
 • carglass
 • g4s
 • GGZ in Geest_002
 • VU medisch centrum
 • Westfriesgasthuis_001
 • wit gele kruis
 • Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
 • carante groep

Korzyści

 • Polepszenie niezawodności planowania
 • Większa efektywność zespołu
 • Polepszenie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji planowania
 • Minimalizacja kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu satysfakcji pracownika
 • Przestrzeganie wszystkich mających zastosowanie porozumień w sprawie pracy i innych regulacji
 • Wyższa produktywność poprzez zwiększenie zaangażowania pracownika
 • Dostosowywanie się do zmian z ostatniej chwili na bieżąco
 • Integracja rozwiązania z systemami HR, kadrowo-płacowymi oraz systemami rejestracji i kontroli czasu pracy
 • Przewaga konkurencyjna wynikająca z wdrożenia najbardziej sprawdzonego i kompleksowego oprogramowania do planowania i harmonogramowania personelu

Przejęcie kontroli

 • Zapewnianie odpowiedniej osoby, do odpowiedniego zadania we właściwym czasie
 • Tworzenie planów z uwzględnieniem wszystkich wymogów, ograniczeń i indywidualnych preferencji
 • Równoważenie popytu i podaży
 • Polepszenie jakości usług przy zachowaniu dyscypliny finansowej
 • Konsekwentne równoważenie obciążenia pracą przy uwzględnieniu chwilowego/sezonowego zapotrzebowania
 • Zwiększenie produktywności poprzez ograniczenie ilości pracy administracyjnej
 • Ograniczenie wpływu zmian z ostatniej chwili dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych przez personel
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą ORTEC nie tylko ze względu na rozwiązanie ORTEC Workforce Scheduling, ale również ze względu na doskonałą obsługę, którą nam zapewnili.
VU University Medical Center

Siła robocza - Filmy

Optymalizuj swój świat

Jak ORTEC może pomóc zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć zyski.