Wypuszczenie na rynek


ORTEC Routing Suite 10
Wrzesień 2018 r.
Dowiedz się więcej

Optymalizacja usług terenowych

Wydajne planowanie jest ważnym czynnikiem w firmach, których działalność polega głównie na dostarczaniu usług w czasie odpowiadającym zarówno jej klientom jak i pracownikom. Rozwiązania ORTEC Field Services pozwalają zarządzać terminami wizyt w optymalny kosztowo sposób. Możliwość przewidywania czasu dostawy usługi i planowania optymalnych tras dostawy przy jednoczesnym zachowaniu elastyczność dostosowywania się do zmian z ostatniej chwili. Dodatkowo, brane są pod uwagę zarówno preferencje pracownika, jak i regulacje prawa pracy. Wynik: optymalne planowanie pracy mobilnego i terenowego personelu. O każdej porze, w każdym ze scenariuszy.

Wybór naszych klientów

 • Maas International

Korzyści

 • Zwiększenie produktywności pracowników o 15%
 • Zmniejszenie rzeczywistego czasu podróży o 75%
 • Umawianie wizyty z dwugodzinnym lub mniejszym wyprzedzeniem
 • Spełnianie wymagań wszystkich umów o poziomie świadczenia usług w blisko 100%
 • Ograniczenie nieobecności pracowników ze względu na chorobę o przynajmniej 50%

Przejęcie kontroli

 • Dostosowanie harmonogramu do zmian dokonywanych w ostatniej chwili
 • Zrównoważenie zapotrzebowania i dostępnych zasobów
 • Zarządzanie nadgodzinami i czasem jazdy
 • Utrzymanie poziomów świadczenia usług
 • Organizacja czasu planowania

Dlaczego i co optymalizować

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zwrotu z inwestycji, który przekroczył nasze oczekiwania, ale to polepszenie obsługi klienta jest prawdziwą korzyścią płynącą z używania rozwiązań ORTEC”
Rentokil Initial

Usługi terenowe - Biblioteka

Optymalizuj swój świat

Jak ORTEC może pomóc zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć zyski.