Optymalizacja załadunku

Klienci oczekują, że ich towar zostanie odebrany, załadowany i nadany w jak najkrótszym czasie, z użyciem jak najmniejszej ilości sprzętu. Rozwiązania ORTEC Load Building optymalizują codzienne odbiory i pakowanie kartonów oraz palet poprzez bardziej ekonomiczne wykorzystanie opakowań i jednostek transportowych. Zapewniamy różnorodne możliwości dla scenariuszy „co-jeżeli” (what-if scenarios), dostosowujące się do zmian zleceń z ostatniej chwili i decyzji merytorycznych dotyczących złożonych procesów odbioru zleceń i załadunku, przy jednoczesnym zarządzaniu kosztami operacyjnymi. Wynik: optymalny plan załadunku z minimalnym oddziaływaniem na środowisko. O każdej porze, w każdym ze scenariuszy.

Wybór naszych klientów

 • Coca Cola Refreshments
 • general mills
 • Georgia pacific
 • Proctor Gamble
 • Walmart

Korzyści

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów transportowych
 • Minimalizacja liczby jednostek spedycyjnych
 • Ograniczenie czasu planowania
 • Podniesienie poziomu obsługi klienta
 • Więcej precyzyjnych symulacji jednostek spedycyjnych / transportowych, uwzględniających więcej niż tylko ich waga i rozmiar
 • Połączenie optymalizacji załadunku z rozwiązaniami ORTEC Routing i Warehousing

Przejęcie kontroli

 • Konwertowanie codziennych zleceń przesyłanych jako produkty i ilości w jednostki spedycyjne i transportowe
 • Codzienne polepszanie wykorzystania zasobów transportowych
 • Zrównoważenie zapotrzebowania na zdolność transportową z dostawcą usług logistycznych (3PL)
 • Zapewnienie jakości pakowania w celu uniknięcia szkód spowodowanych podczas transportu
 • Wybór najlepszych połączeń środków transportu z poszczególnymi przesyłkami
 • Zapewnienie obsługi klienta poprzez zminimalizowanie krótkoterminowych zatrzymań na rampie powodowanych niewystarczającymi zasobami

Dlaczego i co optymalizować

Dzisiaj nie chodzi już tylko o koszty. Dla Coca-Cola Amatil liczy się satysfakcja klienta. Teraz, dzięki korzystaniu z ORTEC Load Building dla SAP ERP oraz ORTEC Routing, nasza organizacja logistyki może skupić się na maksymalizacji satysfakcji klienta"
Coca-Cola Amatil

Załadunek - Filmy

Optymalizuj swój świat

Jak ORTEC może pomóc zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć zyski.