ortec inventory routing release 10

ORTEC Inventory Routing 10

Dzięki skoncentrowaniu się na prognozowaniu popytu oraz generowniu zamówień, nowy silnik oprogramowania ORTEC Inventory Routing 10 umożliwia dokładniejsze prognozowanie. Uwzględniliśmy machine learning w celu zapewnienia oceny prawidłowej metody prognozowania i zastosowaliśmy nowe pomiary prognozowania. Nowa wersja zawiera również pomiary zużycia oraz obliczenia zmienności zapotrzebowania, w celu zapewnienia priorytetyzacji dostaw i uniknięcia kosztownych sytuacji wyczerpania zapasów.

Nowe funkcje:

 • Nowa wersja oprogramowania ORTEC Inventory Routing pozwoli na lepsze prognozowanie dzięki zintegrowanej analizie prognoz. Funkcja ta pozwala użytkownikom na odkrywanie nowych metod prognozowania, takich jak stosowanie prognozowania zależnego od temperatury, w celu zoptymalizowania obliczeń czasu dostawy i zapobiegnięcia sytuacji wyczerpania zapasów podczas sezonów o niskich temperaturach.
 • Włączenie pomiarów zużycia (dane z punktów sprzedaży lub dane pomiarowe) jako dodatkowego źródła danych, pozwoli na dokładniejsze obliczenia poziomu zapasów, ułatwiając prognozowanie czasów dostawy i zapobiegając możliwości wystąpienia sytuacji wyczerpania zapasów.
 • Możliwości prognozowania określą zmienność obliczonego popytu, w celu zapewnienia oceny najwcześniejszej daty wystąpienia sytuacji wyczerpania zapasów. Oznacza to możliwość lepszego przewidzenia, kiedy zapasy w magazynie zostaną wyczerpane oraz mozliwość priorytetyzacji dostaw na podstawie potencjalnego ryzyka.
 • Nowa wersja oprogramowania ORTEC Inventory Routing wprowadza także algorytm, zapewniający optymalny plan załadunku, z uwzględnieniem takich ograniczeń, jak naciski na osie czy zasady wypełnienia pojazdu.

Główne udoskonalenia:

 • Udoskonalenia tras „Inner City” wprowadzone do poprzedniej wersji oprogramowania ORTEC Routing Suite nie tylko uniemożliwiają manewry niedozwolone według przepisów ruchu drogowego, ale także zapobiegają w proaktywny sposób występowaniu niepożądanych manewrów zawracania.
 • Obliczenia czasu jazdy zostały udoskonalone poprzez zastąpienie bieżących rodzajów dróg oraz profili prędkości kategoriami prędkości określonymi przez dostawcę mapy. Dostępna jest również opcja konfiguracji prędkości.
 • Proces tworzenia mapy został udoskonalony poprzez zapewnienie większej częstotliwości aktualizacji danych na mapie, w przypadku kiedy, użytkownik potrzebuje najnowszych aktualizacji sieci dróg.
 • Wprowadzono możliwość rozpoczęcia trasy poza godzinami pracy magazynu, po uprzednim załadunku.

Podsumowując korzyści:

 • Precyzyjne przewidywanie potrzeb klienta: terminowe uzupełnianie zapasów stanowi klucz do zwiększenia poziomu satysfakcji klienta
 • Mniejsza liczba przejechanych kilometrów oznacza niższą emisję CO2. Ograniczenie negatywnego wpływu łańcucha dostaw na środowisko.
 • Większa kontrola: zmienność stanowi nierozerwalny element życia. Zmierzenie się z nią stało się właśnie łatwiejsze.
 • Ograniczanie kosztów bez wpływu na poziom świadczonych usług
 • Maksymalizacja wykorzystania: flota pracująca przy maksymalnej wydajności przyczynia się do osiągnięcia wyższej marży

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu ORTEC Routing Suite 10, ORTEC Routing & Dispatch 10 i ORTEC Service Planning 10: