ortec routing and dispatch release 10

ORTEC Routing & Dispatch 10

Kolejna wersja oprogramowania ORTEC Routing & Dispatch 10 jest ukierunkowana na współpracę w zakresie łańcucha dostaw. Nasze portale dla zewnętrznych przewoźników, magazynów oraz kierowców zapewnią innym uczestnikom łańcucha dostaw dostęp do informacji dotyczących planowania zawartych w oprogramowaniu ORTEC Routing & Dispatch 10. Umożliwia to różnym podmiotom współpracę w zakresie łańcucha dostaw. Nasze interfejsy użytkownika opierają się na najnowszych zasadach projektowania, usprawniając tym samym użyteczność i widoczność.

Nowe funkcje:

 • Wprowadziliśmy algorytm, który ma za zadanie wyznaczać optymalne trasy, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości załadunkowych w magazynach. Dostępny jest również szybki i niezawodny algorytm do planowania elastycznych komór przy transportach w temperaturze kontrolowanej z uwzględnieniem komór o różnych temperaturach.
 • Nowa wersja oprogramowania ORTEC Routing & Dispatch będzie obejmować sieciowe i wewnętrzne portale w chmurze, oparte na zasadach projektowania UX dla zewnętrznego przewoźnika oraz odbiorców np. sklepów. Te dostosowane do potrzeb, intuicyjne portale sprzyjają współpracy w zakresie łańcucha dostaw poprzez wymianę informacji między wszystkimi osobami uczestniczącymi procesie realizacji dostaw.
 • Dostępna jest standardowa aplikacja dla kierowców do sprzedaży detalicznej i dystrybucji. Ma ona na celu wypełnienie luki między procesem planowania a realizacją. Aplikacja ta umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym między planistą a kierowcą, ułatwiając tym samym dynamiczne planowanie i reoptymalizację w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Główne udoskonalenia:

 • Udoskonalenia tras „Inner City” wprowadzone do poprzedniej wersji oprogramowania ORTEC Routing Suite nie tylko uniemożliwiają manewry niedozwolone według przepisów ruchu drogowego, ale także zapobiegają w proaktywny sposób występowaniu niepożądanych manewrów zawracania.
 • Obliczenia czasu jazdy zostały udoskonalone poprzez zastąpienie bieżących rodzajów dróg oraz profili prędkości kategoriami prędkości określonymi przez dostawcę mapy. Dostępna jest również opcja konfiguracji prędkości.
 • Proces tworzenia mapy został udoskonalony poprzez zapewnienie większej częstotliwości aktualizacji danych na mapie, w przypadku kiedy, użytkownik potrzebuje najnowszych aktualizacji sieci dróg.
 • Zoptymalizowano szybkość i wydajność pracy algorytmów do planowania, szczególnie w przypadku tras z wieloma punktami dostaw.

Podsumowanie korzyści:

 • Niższe koszty: rozwijaj swoją działalność na konkurencyjnym rynku
 • Lepsza opieka nad pracownikami: zwiększenie produktywności
 • Widoczność wszystkich operacji w czasie rzeczywistym
 • Spełnij rosnące zapotrzebowania klientów i pracowników, rozwijając jednocześnie swoją działalność
 • Większa kontrola: zapewnij elastyczność swoich planów dostaw

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu ORTEC Routing Suite 10, ORTEC Inventory Routing 10 i ORTEC Service Planning 10: