ORTEC Routing Suite

ORTEC Routing Suite 10

Kolejna wersja oprogramowania ORTEC Routing Suite 10 - ORTEC Routing & Dispatch 10, ORTEC Inventory Routing 10, ORTEC Map & Route 10 i ORTEC Service Planning 10 jest ukierunkowana na współpracę w zakresie łańcucha dostaw.

Nowe portale, moduły takie jak Driver App oraz rozwiązania w chmurze, umożliwiają łatwą wizualizację dla planistów i innych osób, a także dostarczają narzędzi do współpracy i interakcji w procesie planowania.

Dodatkowo, ciągłe udoskonalenia naszych silników optymalizacji umożliwiają użytkownikom uwzględnienie czynników, które domyślnie znajdują się poza domeną planowania tras. Jest to możliwe, na przykład, poprzez nowy silnik prognozowania dla klientów VMI w oprogramowaniu ORTEC Inventory Routing, czy też silnik bookowania przedziału czasowego w oprogramowaniu ORTEC Service Planning lub algorytm optymalizacji doków załadunkowych w magazynie w oprogramowaniu ORTEC Routing & Dispatch.

Nowe funkcje (najważniejsze):

 • Ulepszone oprogramowanie ORTEC Service Planning o obsługę w chmurze oraz przeniesienie do chmury jego funkcjonalności. Do tych funkcjonalności należy geokodowanie, mapowanie oraz optymalizacja tras. Poza korzyściami wynikającymi z niższych kosztów utrzymania sprzętu, przeniesienie oprogramowania ORTEC Service Planning do chmury przyniesie korzyści z częstszych aktualizacji map (obecnie raz na kwartał).
 • Planujemy wprowadzenie nowych algorytmów do oprogramowania ORTEC Routing & Dispatch. Wprowadziliśmy nowy algorytm tworzący optymalne trasy przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności ramp załadunkowych w magazynach. Wprowadziliśmy także szybki i niezawodny algorytm do planowania elastycznych komór przy transportach w temperaturze kontrolowanej.
 • Nowa wersja oprogramowania ORTEC Inventory Routing pozwoli na lepsze prognozowanie dzięki zintegrowanej analizie prognoz. Funkcja ta pozwala użytkownikom na stosowanie nowych metod prognozowania, takich jak prognozowanie zależne od temperatury, w celu zoptymalizowania obliczeń czasu dostawy i unikania sytuacji wyczerpania zapasów podczas sezonów o niskich temperaturach.

Główne udoskonalenia (najważniejsze):

 • Udoskonalenia tras „Inner City” wprowadzone do poprzedniej wersji oprogramowania ORTEC Routing Suite nie tylko uniemożliwiają manewry niedozwolone według przepisów ruchu drogowego, ale także zapobiegają w proaktywny sposób występowaniu niepożądanych manewrów zawracania.
 • Obliczenia czasu jazdy zostały udoskonalone poprzez zastąpienie bieżących rodzajów dróg oraz profili prędkości kategoriami prędkości określonymii przez dostawcę mapy. Dostępna jest również opcja konfiguracji prędkości.
 • Proces tworzenia mapy został udoskonalony poprzez zapewnienie większej częstotliwości aktualizacji danych na mapie, w przypadku kiedy, użytkownik potrzebuje najnowszych aktualizacji sieci dróg.
 • Zoptymalizowano szybkość i wydajność pracy algorytmów do planowania, szczególnie w przypadku tras z wieloma punktami dostaw.

Podsumowanie korzyści w skrócie:

 • Rozwijaj swoją działalność w skuteczny sposób bez negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Miej podgląd na wszystkie operacje w czasie rzeczywistym
 • Spełnij rosnące zapotrzebowania klientów i pracowników, rozwijając jednocześnie swoją działalność
 • Zwiększ kontrolę: zapewnij elastyczność swoich planów dostaw
 • Zmniejsz koszty: rozwijaj swoją działalność na konkurencyjnym rynku nie zwiększając zasobów

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu ORTEC Routing & Dispatch 10, ORTEC Inventory Routing 10 i ORTEC Service Planning 10: