ortec service planning release 10

ORTEC Service Planning 10

Kolejna wersja oprogramowania ORTEC Service Planning 10 koncentruje się na doświadczeniach użytkownika dla operatorów i klientów. W przypadku użytkowników końcowych oprogramowanie ORTEC Timeslot Booking umożliwi szybkie i wydajne planowanie spotkania w sposób najlepiej dostosowany do ich oczekiwań. Zaktualizowaliśmy także nakładki Timeslot Booking i Routing Planner zgodnie z najnowszymi zasadami projektowania w celu ulepszenia ich przydatności dla użytkownika. Najnowsze wydanie oprogramowania ORTEC Service Planning jest również wyposażone w rozwiązania oparte na chmurze.

Nowe funkcje:

 • Ulepszone oprogramowanie ORTEC Service Planning o obsługę w chmurze i przeniesienie do chmury jego funkcjonalności. Do tych funkcjonalności należy geokodowanie, mapowanie oraz optymalizacja tras. Poza korzyściami wynikającymi z niższych kosztów utrzymania sprzętu, przeniesienie oprogramowania ORTEC Service Planning do chmury przyniesie korzyści z częstszych aktualizacji map (obecnie raz na kwartał).
 • Wprowadziliśmy funkcjonalność ORTEC Timeslot Booking (w chmurze firmy ORTEC) w połączeniu z usługą ORTEC Service Planner. Funkcjonalność bookowania umożliwia pracownikom oraz klientom rezerwowanie spotkań dostosowanych do oczekiwań zarówno klienta, jak i organizacji. Do zalet tej usługi należy szybkość obliczeń oraz ciągła optymalizacja, a także poprawa jakości obsługi klienta.
 • Dodatkowo, uwzględnine nowe sieciowe, oparte na chmurze nakładki, bazujące na zasadach projektowania UX dla pracowników obsługi klienta (Timeslot Booking frontend) oraz dyspozytorów (Routing Planner frontend). Te dostosowane do potrzeb, intuicyjne nakładki cechuje również łatwość konfiguracji, bez potrzeby lokalnej instalacji u klienta.

Główne udoskonalenia: zoptymalizowane wyznaczanie tras na terenie miast, obliczenia czasu jazdy, częstotliwość aktualizacji map i udoskonalona szybkość obliczeń

 • Udoskonalenia tras „Inner City” wprowadzone do poprzedniej wersji oprogramowania ORTEC Routing Suite nie tylko uniemożliwiają manewry niedozwolone według przepisów ruchu drogowego, ale także zapobiegają w proaktywny sposób występowaniu niepożądanych manewrów zawracania. 
 • Obliczenia czasu jazdy zostały udoskonalone poprzez zastąpienie bieżących rodzajów dróg oraz profili prędkości kategoriami prędkości określonymi przez dostawcę mapy. Dostępna jest również opcja konfiguracji prędkości.
 • Proces tworzenia mapy został udoskonalony poprzez zapewnienie większej częstotliwości aktualizacji danych na mapie, w przypadku kiedy, użytkownik potrzebuje najnowszych aktualizacji sieci dróg.
 • Zoptymalizowano szybkość i wydajność pracy algorytmów do planowania, szczególnie w przypadku tras z wieloma punktami dostaw.

Podsumowanie korzyści:

 • Dzięki odpowiednim narzędziom do planowania organizowanie spotkań staje się łatwiejsze
 • Zapewnij swojemu zespołowi narzędzi potrzebnych do tworzenia harmonogramów, zwiększając tym samym wydajność i komfort pracy
 • Organizuj planowanie i obserwuj wzrost produktywności oraz wzrost poziomu satysfakcji klienta
 • Zwiększ skuteczność i efektywność bez obniżania poziomu jakości
 • Spełnij rosnące zapotrzebowania klientów i pracowników, rozwijając jednocześnie swoją działalność

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu ORTEC Routing Suite 10, ORTEC Routing & Dispatch 10 i ORTEC Inventory Routing 10: