Port of Antwerp

Port of Antwerp jest właścicielem terenu obiektu portowego Antwerpii i sprawuje nad nim nadzór. Antwerp Port Authority jest odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń dokerom i firmom przemysłowym. Flota Tug Service składa się z 19 holowników, które asystują innym statkom w kompleksie doków i pomagają w walce z pożarami. Oprócz Tug Service, Port of Antwerp posiada również własną firmę zajmującą się pogłębianiem, własne warsztaty oraz nabrzeżne i pływające żurawie.  Zapewnia również własne dostawy energii elektrycznej, uruchamia śluzy i mosty oraz utrzymuje infrastrukturę. Harbor Master zapewnia żegludze bezpieczny i szybki tranzyt do przystani poprzez aktywną kontrolę.

Wyzwanie

Aby harmonogramować swoich 700 pracowników Port of Antwerp chciało zorganizować proces planowania i raportowanie w bardziej wydajny sposób. „Biorąc pod uwagę, że wszyscy mamy własne metody raportowania, okazjonalnie pojawiałyby się pomyłki, zwłaszcza wynikające z podwójnych wpisów”, stwierdził Frank Matheyssen, Service Assistant Director w Port of Antwerp. „Chcieliśmy ograniczyć te pomyłki do minimum przez umożliwienie planowania i raportowania przy użyciu jednego systemu.”

Rozwiązanie

Port of Antwerp wybrał wdrożenie rozwiązania dla personelu ORTEC Workforce Scheduling. „Optowaliśmy za ORTEC Workforce Scheduling ze względu na to, że jest przyjazny użytkownikowi i zorientowany na usługi” mówi Frank Matheyssen. „Dzięki zaawansowanemu systemowi możemy wygenerować plan personelu, który bierze pod uwagę preferencje pracowników. Wcześniej pracownicy mogli nas o nich informować, natomiast nie istniała możliwość zarejestrowania ich w systemie. Planowanie było ludzkie, teraz jest obiektywne.”
Obecnie informacje mogą zostać wprowadzone raz i przesłane poprzez połączenie z SAP. Matheyssen: „W ten sposób możemy zapewnić, że nasza administracja i płace są perfekcyjne.” Działając w ten sposób, Port of Antwerp może ograniczyć nakład pracy pracowników kadr, planistów i administracji.
Naszym głównym celem było posiadanie idealnej administracji i płac”
Port of Antwerp